ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศรับสมัครโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรับสมัครโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

  • 08 ม.ค. 2567
  • ยอดคนดู 826

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 

ข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ

  • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัตโรงแรมที่ยังคงมีใบอนุญาต หรืออยู่ระหว่างยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
  • ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากท้องถิ่นที่สถานประกอบการโรงแรมนั้นตั้งอยู่

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567