ข่าวสารกิจกรรม

รู้หรือไม่ ❓ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566

รู้หรือไม่ ❓ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566

  • 04 ก.ย. 2566
  • ยอดคนดู 545
  กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คือ หน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานภายใต้ภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย 

 

"ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" 

 
ทำความรู้จักกรมฯใหม่เรามากขึ้น https://www.facebook.com/dcceth